Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
A
2.
#14 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete *pvar;
}
nie skompiluje siÄ™
123
adres zmiennej pvar
segmentation fault
3.
#65 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>
#include <assert.h>

int main()
{
  assert(0);
  printf("A");
}
abort
0
nie skompiluje siÄ™
A
4.
#103 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A& a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
nie skompiluje siÄ™
A() B() a() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~B()
B() A() a() ~A() ~B()
5.
#40 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() B() ~A() ~B()
A() ~A()
A() B() ~B() ~A()
A() B() ~A()
6.
#86 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 6;

int main()
{
  int i = i;
  cout << i << endl;
}
niezdefiniowana wartość
nie skompiluje siÄ™
0
6
7.
#94 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << "*";
    vect.erase(it);
  }
}
segmentation fault
**
*
***
8.
#85 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << ++++++i << endl;
}
5
nie skompiluje siÄ™
8
7
9.
#87 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 5;

int main()
{
  int i[i];
  cout << sizeof(i) << endl;
}
20
5
nie skompiluje siÄ™
1
10.
#100 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs>rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
33112
33211
21133
nie skompiluje siÄ™
11.
#16 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
var
123
12.
#69 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  if(var)
    printf("A");
    printf("B");
    if(var > 1)
      printf("C");
      printf("D");
      if(var > 3)
        printf("E");
        printf("F");
}
ABCDF
ABCD
nie skompiluje siÄ™
AC
13.
#35 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a(var);
}
var
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
bool
14.
#64 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  struct
  {
    int m:8;
    int n:4;
  };
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.h = 0;
  a.m = 0;
  a.n = 1;

  printf("%d", a.h > 0 ? 2 : 0);
}
nie skompiluje siÄ™
0
1
2
15.
#57 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
nie skompiluje siÄ™
C
B
A
16.
#10 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = 0;
  printf("%d\n", pvar);
}
pvar
0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
17.
#68 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 0;

  if(var)
    goto end;

  printf("A");

  end:
    printf("B");
}
B
nie skompiluje siÄ™
A
AB
18.
#106 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(const A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
A() B() b() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
nie skompiluje siÄ™
19.
#17 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) v;

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
123
var
20.
#90 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned short i = 0;
  cout << --i << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
-1
4294967295
65535Jesteś 12567 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.