Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#55 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
namespace n
{
  #include <stdio.h>
};

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
nie skompiluje siÄ™
B
m
segmentation fault
2.
#74 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << r << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
123
r
var
3.
#59 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  using A::print;
};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
A
B
nie skompiluje siÄ™
C
4.
#91 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(int i = 0; i < vect.size(); ++i)
  {
    cout << vect[i];
  }
}
123
nie skompiluje siÄ™
321
iii
5.
#84 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << (++i)++ << endl;
}
6
7
nie skompiluje siÄ™
5
6.
#50 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
B
nie skompiluje siÄ™
A
segmentation fault
7.
#80 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int& r = 0;

  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    r = i;
    cout << r;
  }
}
0123
nie skompiluje siÄ™
012
123
8.
#99 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs<rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
11233
33211
33112
21133
9.
#9 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = 0;
  printf("%d\n", *pvar);
}
0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
%d\n
10.
#88 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  if(int i = 0)
  {
    cout << "A" << i << endl;
  }
  else
  {
    cout << "B" << i << endl;
  }
}
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
B0
A0
11.
#63 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  int f;
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.f = 1;
  a.h = 2;

  printf("%d", a.f + a.h);
}
3
4
nie skompiluje siÄ™
2
12.
#25 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int i = 123;
  printf("%d\n", --i);
}
122
121
nie skompiluje siÄ™
123
13.
#61 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  virtual void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  virtual void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print() { printf("C"); };
};

int main()
{
  C c;
  A* pa = &c;
  pa->print();
}
nie skompiluje siÄ™
A
C
B
14.
#104 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
nie skompiluje siÄ™
A() B() b() ~A() ~B() ~A()
A() B() a() ~A() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~A() ~B()
15.
#5 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  printf("%d\n", var);
}
123
segmentation fault
var
nie skompiluje siÄ™
16.
#44 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
A
AB
BA
B
17.
#19 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v"456"

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
123456
nie skompiluje siÄ™
var456
#v456
18.
#8 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  int* pvar = &var;
  printf("%d\n", *pvar);
}
segmentation fault
adres zmiennej var (np. -1076902564)
123
nie skompiluje siÄ™
19.
#96 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end();)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
segmentation fault
***
*
**
20.
#89 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned i = 0;
  cout << --++--++i << endl;
}
-1
4294967295
0
nie skompiluje siÄ™Jesteś 10369 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.