Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#99 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs<rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
21133
33112
33211
11233
2.
#62 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  int f;
};
typedef A AA;

int main()
{
  A a1;
  struct A a2;
  AA a3;

  a1.f = 1;
  a2.f = 2;
  a3.f = 3;

  printf("%d", a1.f + a2.f + a3.f);
}
6
5
4
nie skompiluje siÄ™
3.
#34 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a = var;
}
bool
nie skompiluje siÄ™
true
segmentation fault
4.
#65 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>
#include <assert.h>

int main()
{
  assert(0);
  printf("A");
}
abort
0
A
nie skompiluje siÄ™
5.
#2 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class S
{
  static int x;
};

int S::x = 123;

int main()
{
  printf("%d\n", S::x);

  return 1;
}
nie skompiluje siÄ™
%d\n
123
segmentation fault
6.
#20 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) v"456"

int main()
{
  printf("%s\n", GET("123"));
}
v456
nie skompiluje siÄ™
123456
123
7.
#41 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  virtual ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() B() ~A() ~B()
A() B() ~B() ~A()
A() B() ~A()
A() ~A()
8.
#45 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  virtual void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
B
A
BA
AB
9.
#46 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  virtual void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
B
BA
A
AB
10.
#44 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
BA
A
AB
B
11.
#28 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int i = 1;
  bool b = i;
  printf("%d\n", b);
}
nie skompiluje siÄ™
true
0
1
12.
#104 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
nie skompiluje siÄ™
A() B() b() ~A() ~B() ~A()
A() B() a() ~A() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~A() ~B()
13.
#103 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A& a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
A() B() a() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~B()
nie skompiluje siÄ™
B() A() a() ~A() ~B()
14.
#57 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
nie skompiluje siÄ™
C
A
B
15.
#69 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  if(var)
    printf("A");
    printf("B");
    if(var > 1)
      printf("C");
      printf("D");
      if(var > 3)
        printf("E");
        printf("F");
}
nie skompiluje siÄ™
ABCD
ABCDF
AC
16.
#101 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; fun(); }
  ~A() { cout << "~A() "; fun(); }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  void fun() { cout << "b() "; }
};

int main()
{
  B b;
  b.fun();
}
nie skompiluje siÄ™
A() a() b() ~A() a()
A() a() a() ~A() a()
A() b() b() ~A() b()
17.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
A
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
0
18.
#74 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << r << endl;
}
123
nie skompiluje siÄ™
r
var
19.
#93 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::const_iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
123
321
20.
#92 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
ititit
123
321
nie skompiluje siÄ™Jesteś 14245 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.