Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#75 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << *r << endl;
}
r
var
nie skompiluje siÄ™
123
2.
#29 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  bool b = true;
  int i = b;
  printf("%d\n", i);
}
nie skompiluje siÄ™
1
true
0
3.
#67 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  switch(var)
  {
    case 3:
      printf("A");
    case 4:
      printf("B");
    default:
      break;
  }
}
AB
A
B
nie skompiluje siÄ™
4.
#74 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << r << endl;
}
123
nie skompiluje siÄ™
var
r
5.
#22 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE

int main()
{
#if ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
enabled
nie skompiluje siÄ™
enableddisabled
disabled
6.
#12 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int** pvar = 0;
  printf("%d\n", *pvar);
}
0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
nieokreślona wartość
7.
#58 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print(const char* p = 0) { printf("C"); }
};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
A
C
nie skompiluje siÄ™
B
8.
#40 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() ~A()
A() B() ~A() ~B()
A() B() ~A()
A() B() ~B() ~A()
9.
#73 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "A" << 123 << "C" << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
A123C
123
AC
10.
#78 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var1 = 123;
  int var2 = 456;
  int& r;
  r = var1;
  r = var2;
  cout << r << endl;
}
456
123
nie skompiluje siÄ™
r
11.
#51 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

void print() { printf("A"); }

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
AB
A
B
nie skompiluje siÄ™
12.
#41 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  virtual ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() B() ~A() ~B()
A() ~A()
A() B() ~A()
A() B() ~B() ~A()
13.
#92 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
123
ititit
321
14.
#64 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  struct
  {
    int m:8;
    int n:4;
  };
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.h = 0;
  a.m = 0;
  a.n = 1;

  printf("%d", a.h > 0 ? 2 : 0);
}
1
0
2
nie skompiluje siÄ™
15.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
A
nie skompiluje siÄ™
0
segmentation fault
16.
#23 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE 0

int main()
{
#ifdef ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
enableddisabled
nie skompiluje siÄ™
disabled
enabled
17.
#99 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs<rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
11233
21133
33211
33112
18.
#38 (C++11) Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a; 
  printf("%d\n", var);
}
0
nie skompiluje siÄ™
1
true
19.
#106 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(const A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
nie skompiluje siÄ™
A() B() b() ~B() ~A()
20.
#87 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 5;

int main()
{
  int i[i];
  cout << sizeof(i) << endl;
}
5
1
20
nie skompiluje siÄ™Jesteś 11653 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.