Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#56 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.A::print();
}
C
nie skompiluje siÄ™
A
B
2.
#34 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a = var;
}
bool
nie skompiluje siÄ™
true
segmentation fault
3.
#13 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete pvar;
}
nie skompiluje siÄ™
pvar
123
segmentation fault
4.
#76 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  int& r2 = r;
  cout << r2 << endl;
}
r
123
r2
nie skompiluje siÄ™
5.
#40 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() ~A()
A() B() ~A() ~B()
A() B() ~A()
A() B() ~B() ~A()
6.
#2 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class S
{
  static int x;
};

int S::x = 123;

int main()
{
  printf("%d\n", S::x);

  return 1;
}
%d\n
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
123
7.
#16 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
123
var
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
8.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
nie skompiluje siÄ™
0
segmentation fault
A
9.
#98 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

int main()
{
  set<int> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::reverse_iterator it = s.rbegin(); it != s.rend(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
33211
33112
nie skompiluje siÄ™
21133
10.
#27 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  bool b = true;
  printf("%d\n", b);
}
0
1
nie skompiluje siÄ™
true
11.
#75 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << *r << endl;
}
123
r
nie skompiluje siÄ™
var
12.
#88 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  if(int i = 0)
  {
    cout << "A" << i << endl;
  }
  else
  {
    cout << "B" << i << endl;
  }
}
A0
B0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
13.
#32 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("%d", var); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a(var);
}
var
nie skompiluje siÄ™
true
1
14.
#96 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end();)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
**
*
***
segmentation fault
15.
#39 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  int var = a;
  printf("%d\n", var);
}
0
nie skompiluje siÄ™
true
1
16.
#51 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

void print() { printf("A"); }

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
B
nie skompiluje siÄ™
A
AB
17.
#19 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v"456"

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
var456
#v456
123456
nie skompiluje siÄ™
18.
#67 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  switch(var)
  {
    case 3:
      printf("A");
    case 4:
      printf("B");
    default:
      break;
  }
}
AB
nie skompiluje siÄ™
B
A
19.
#100 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs>rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
33211
21133
nie skompiluje siÄ™
33112
20.
#93 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::const_iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
segmentation fault
123
nie skompiluje siÄ™
321Jesteś 11352 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.