Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#79 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    int& r = i;
    cout << r;
  }
}
0123
123
nie skompiluje siÄ™
012
2.
#14 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete *pvar;
}
adres zmiennej pvar
123
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
3.
#22 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE

int main()
{
#if ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
enabled
nie skompiluje siÄ™
enableddisabled
disabled
4.
#26 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int i = 123;
  printf("%d\n", i--);
}
nie skompiluje siÄ™
121
123
122
5.
#100 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs>rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
33112
33211
21133
nie skompiluje siÄ™
6.
#89 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned i = 0;
  cout << --++--++i << endl;
}
0
4294967295
-1
nie skompiluje siÄ™
7.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
segmentation fault
0
nie skompiluje siÄ™
A
8.
#53 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
nie skompiluje siÄ™
B
spowoduje wyciek pamięci
A
9.
#96 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end();)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
segmentation fault
***
*
**
10.
#7 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  int* pvar = &var;
  printf("%d\n", pvar);
}
segmentation fault
adres zmiennej var (np. -1076902564)
nie skompiluje siÄ™
123
11.
#29 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  bool b = true;
  int i = b;
  printf("%d\n", i);
}
nie skompiluje siÄ™
true
1
0
12.
#103 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A& a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
nie skompiluje siÄ™
B() A() a() ~A() ~B()
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
13.
#50 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
A
B
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
14.
#32 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("%d", var); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a(var);
}
nie skompiluje siÄ™
true
1
var
15.
#87 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 5;

int main()
{
  int i[i];
  cout << sizeof(i) << endl;
}
1
5
20
nie skompiluje siÄ™
16.
#85 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << ++++++i << endl;
}
8
7
nie skompiluje siÄ™
5
17.
#39 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  int var = a;
  printf("%d\n", var);
}
nie skompiluje siÄ™
0
true
1
18.
#75 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << *r << endl;
}
var
nie skompiluje siÄ™
123
r
19.
#17 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) v;

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
segmentation fault
123
var
nie skompiluje siÄ™
20.
#95 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
***
**
*
segmentation faultJesteś 10785 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.