Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#11 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int** pvar = 0;
  printf("%d\n", pvar);
}
0
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
pvar
2.
#36 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a;
  printf("%d\n", var);
}
nie skompiluje siÄ™
0
true
1
3.
#38 (C++11) Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a; 
  printf("%d\n", var);
}
true
1
0
nie skompiluje siÄ™
4.
#87 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 5;

int main()
{
  int i[i];
  cout << sizeof(i) << endl;
}
20
1
nie skompiluje siÄ™
5
5.
#66 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>
#include <assert.h>

int main()
{
  assert(123);
  printf("A");
}
abort
123
nie skompiluje siÄ™
A
6.
#30 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("var"); }
};

int main()
{
  A a(123);
}
segmentation fault
var
123
nie skompiluje siÄ™
7.
#45 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  virtual void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
B
AB
BA
A
8.
#35 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a(var);
}
var
bool
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
9.
#23 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE 0

int main()
{
#ifdef ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
enableddisabled
disabled
enabled
nie skompiluje siÄ™
10.
#81 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    const int& r = i;
    cout << r;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
123
012
0123
11.
#50 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
B
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
A
12.
#88 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  if(int i = 0)
  {
    cout << "A" << i << endl;
  }
  else
  {
    cout << "B" << i << endl;
  }
}
A0
nie skompiluje siÄ™
B0
segmentation fault
13.
#56 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.A::print();
}
A
nie skompiluje siÄ™
B
C
14.
#59 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  using A::print;
};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
nie skompiluje siÄ™
A
C
B
15.
#8 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  int* pvar = &var;
  printf("%d\n", *pvar);
}
adres zmiennej var (np. -1076902564)
123
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
16.
#75 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << *r << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
r
123
var
17.
#100 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

struct classcomp
{
 bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const {return lhs>rhs;}
};

int main()
{
  set<int, classcomp> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
33112
21133
33211
18.
#85 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << ++++++i << endl;
}
7
8
5
nie skompiluje siÄ™
19.
#32 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("%d", var); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a(var);
}
var
1
nie skompiluje siÄ™
true
20.
#49 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
segmentation fault
A
B
nie skompiluje siÄ™Jesteś 12138 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.