Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#36 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a;
  printf("%d\n", var);
}
true
nie skompiluje siÄ™
0
1
2.
#84 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << (++i)++ << endl;
}
7
nie skompiluje siÄ™
6
5
3.
#55 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
namespace n
{
  #include <stdio.h>
};

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
m
B
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
4.
#38 (C++11) Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a; 
  printf("%d\n", var);
}
true
nie skompiluje siÄ™
0
1
5.
#63 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  int f;
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.f = 1;
  a.h = 2;

  printf("%d", a.f + a.h);
}
3
4
nie skompiluje siÄ™
2
6.
#70 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  printf("C");

  if(var)
    if(var > 1)
      if(var > 3)
        printf("A");
        printf("B");
}
CAB
C
CB
nie skompiluje siÄ™
7.
#93 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::const_iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
123
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
321
8.
#98 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

int main()
{
  set<int> s;
  s.insert(11);
  s.insert(2);
  s.insert(33);

  for(set<int>::reverse_iterator it = s.rbegin(); it != s.rend(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
33211
21133
33112
9.
#27 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  bool b = true;
  printf("%d\n", b);
}
1
nie skompiluje siÄ™
0
true
10.
#43 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
AB
A
BA
B
11.
#91 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(int i = 0; i < vect.size(); ++i)
  {
    cout << vect[i];
  }
}
321
nie skompiluje siÄ™
iii
123
12.
#51 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

void print() { printf("A"); }

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
AB
B
nie skompiluje siÄ™
A
13.
#52 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print() { printf("A"); }
  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
B
A
14.
#81 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    const int& r = i;
    cout << r;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
0123
012
123
15.
#105 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
A() B() a() ~B() ~A()
A() B() b() ~B() ~A()
nie skompiluje siÄ™
B() A() b() ~A() ~B()
16.
#73 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "A" << 123 << "C" << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
AC
123
A123C
17.
#104 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(A a) { a.fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(b);
}
A() B() a() ~A() ~B() ~A()
A() B() b() ~A() ~B() ~A()
nie skompiluje siÄ™
B() A() b() ~A() ~A() ~B()
18.
#61 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  virtual void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  virtual void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print() { printf("C"); };
};

int main()
{
  C c;
  A* pa = &c;
  pa->print();
}
B
nie skompiluje siÄ™
C
A
19.
#21 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE

int main()
{
#ifdef ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
enableddisabled
enabled
nie skompiluje siÄ™
disabled
20.
#50 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
segmentation fault
B
nie skompiluje siÄ™
AJesteś 14850 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.