Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#23 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE 0

int main()
{
#ifdef ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
nie skompiluje siÄ™
disabled
enableddisabled
enabled
2.
#30 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("var"); }
};

int main()
{
  A a(123);
}
123
var
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
3.
#22 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE

int main()
{
#if ENABLE
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
nie skompiluje siÄ™
disabled
enableddisabled
enabled
4.
#95 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
***
segmentation fault
*
**
5.
#48 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class B;

class A
{
  friend class B;
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
segmentation fault
A
B
nie skompiluje siÄ™
6.
#52 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print() { printf("A"); }
  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
B
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
A
7.
#26 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int i = 123;
  printf("%d\n", i--);
}
121
123
nie skompiluje siÄ™
122
8.
#60 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  using A::print;
};

int main()
{
  C c;
  c.B::print();
}
B
A
C
nie skompiluje siÄ™
9.
#92 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << *it;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
123
ititit
321
10.
#80 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int& r = 0;

  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    r = i;
    cout << r;
  }
}
0123
123
012
nie skompiluje siÄ™
11.
#79 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for(int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    int& r = i;
    cout << r;
  }
}
nie skompiluje siÄ™
0123
123
012
12.
#34 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a = var;
}
true
bool
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
13.
#39 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  int var = a;
  printf("%d\n", var);
}
0
nie skompiluje siÄ™
true
1
14.
#45 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  virtual void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
AB
B
A
BA
15.
#47 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  void print() { printf("A"); }
};

int main()
{
  A* a = 0;
  a->print();
}
0
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
A
16.
#61 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  virtual void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  virtual void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print() { printf("C"); };
};

int main()
{
  C c;
  A* pa = &c;
  pa->print();
}
C
B
nie skompiluje siÄ™
A
17.
#78 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var1 = 123;
  int var2 = 456;
  int& r;
  r = var1;
  r = var2;
  cout << r << endl;
}
456
nie skompiluje siÄ™
r
123
18.
#56 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.A::print();
}
A
B
nie skompiluje siÄ™
C
19.
#41 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  virtual ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() ~A()
A() B() ~A() ~B()
A() B() ~B() ~A()
A() B() ~A()
20.
#53 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
A
nie skompiluje siÄ™
B
spowoduje wyciek pamięciJesteś 13528 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.