Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#76 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  int& r2 = r;
  cout << r2 << endl;
}
123
r2
nie skompiluje siÄ™
r
2.
#31 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("var"); }
};

int main()
{
  int var = 123;
  A a(var);
}
123
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
var
3.
#36 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = a;
  printf("%d\n", var);
}
true
nie skompiluje siÄ™
1
0
4.
#71 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  if(var) printf("A"); var ? printf("B") : printf("C");
  printf("D"); !var ? printf("E") : printf("F");
}
AD
ABDF
ACDE
nie skompiluje siÄ™
5.
#87 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 5;

int main()
{
  int i[i];
  cout << sizeof(i) << endl;
}
1
5
20
nie skompiluje siÄ™
6.
#5 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  printf("%d\n", var);
}
var
nie skompiluje siÄ™
123
segmentation fault
7.
#39 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  int var = a;
  printf("%d\n", var);
}
true
nie skompiluje siÄ™
0
1
8.
#63 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  int f;
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.f = 1;
  a.h = 2;

  printf("%d", a.f + a.h);
}
4
3
2
nie skompiluje siÄ™
9.
#96 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end();)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
***
**
segmentation fault
*
10.
#58 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print(const char* p = 0) { printf("C"); }
};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
A
C
nie skompiluje siÄ™
B
11.
#106 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(const A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
nie skompiluje siÄ™
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
A() B() b() ~B() ~A()
12.
#37 (C++11) Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = static_cast<bool>(a); 
  printf("%d\n", var);
}
0
nie skompiluje siÄ™
true
1
13.
#26 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int i = 123;
  printf("%d\n", i--);
}
nie skompiluje siÄ™
121
123
122
14.
#33 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("int"); }
  explicit A(bool var) { printf("bool"); }
};

int main()
{
  bool var = true;
  A a = var;
}
int
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
bool
15.
#52 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print() { printf("A"); }
  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
B
A
16.
#56 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.A::print();
}
B
C
A
nie skompiluje siÄ™
17.
#7 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 123;
  int* pvar = &var;
  printf("%d\n", pvar);
}
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
123
adres zmiennej var (np. -1076902564)
18.
#11 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int** pvar = 0;
  printf("%d\n", pvar);
}
pvar
0
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
19.
#14 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete *pvar;
}
adres zmiennej pvar
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
123
20.
#20 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) v"456"

int main()
{
  printf("%s\n", GET("123"));
}
123456
v456
nie skompiluje siÄ™
123Jesteś 13080 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.