Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#62 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  int f;
};
typedef A AA;

int main()
{
  A a1;
  struct A a2;
  AA a3;

  a1.f = 1;
  a2.f = 2;
  a3.f = 3;

  printf("%d", a1.f + a2.f + a3.f);
}
5
4
6
nie skompiluje siÄ™
2.
#14 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete *pvar;
}
adres zmiennej pvar
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
123
3.
#13 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int* pvar = new int(123);
  printf("%d\n", *pvar);
  delete pvar;
}
123
nie skompiluje siÄ™
pvar
segmentation fault
4.
#15 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", var);
}
var
123
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
5.
#16 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
var
123
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
6.
#17 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) v;

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
123
var
7.
#71 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  if(var) printf("A"); var ? printf("B") : printf("C");
  printf("D"); !var ? printf("E") : printf("F");
}
nie skompiluje siÄ™
ABDF
ACDE
AD
8.
#24 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define ENABLE 1

int main()
{
#if ENABLE > 1
  printf("enabled");
#else
  printf("disabled");
#endif
}
nie skompiluje siÄ™
enableddisabled
disabled
enabled
9.
#51 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

void print() { printf("A"); }

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
A
B
nie skompiluje siÄ™
AB
10.
#42 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  virtual ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  B b;
}
A() B() ~B() ~A()
A() B() ~A() ~B()
B() ~B()
A() ~A()
11.
#66 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>
#include <assert.h>

int main()
{
  assert(123);
  printf("A");
}
A
abort
nie skompiluje siÄ™
123
12.
#57 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
A
nie skompiluje siÄ™
C
B
13.
#64 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

union A
{
  struct
  {
    int m:8;
    int n:4;
  };
  int h;
};

int main()
{
  A a;

  a.h = 0;
  a.m = 0;
  a.n = 1;

  printf("%d", a.h > 0 ? 2 : 0);
}
0
1
2
nie skompiluje siÄ™
14.
#37 (C++11) Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  explicit operator bool(void) const { return true; }
};

int main()
{
  A a;
  bool var = static_cast<bool>(a); 
  printf("%d\n", var);
}
0
1
nie skompiluje siÄ™
true
15.
#58 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print(const char* p = 0) { printf("C"); }
};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
nie skompiluje siÄ™
A
B
C
16.
#45 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  virtual void print() { printf("A"); }
};

class B : public A
{
public:
  void print() { printf("B"); }
};

int main()
{
  B b;
  A* a = &b;
  a->print();
}
AB
A
B
BA
17.
#106 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(const A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
nie skompiluje siÄ™
A() B() b() ~B() ~A()
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
18.
#95 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << "*";
    it = vect.erase(it);
  }
}
*
***
segmentation fault
**
19.
#18 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) "456"

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
segmentation fault
123
nie skompiluje siÄ™
456
20.
#85 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << ++++++i << endl;
}
5
nie skompiluje siÄ™
8
7Jesteś 10040 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.