Sprawdź swoją wiedzę o C++ rozwiązując quiz

english version

1.
#40 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  A* pa = new B();
  delete pa;
}
A() B() ~A() ~B()
A() B() ~B() ~A()
A() B() ~A()
A() ~A()
2.
#48 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class B;

class A
{
  friend class B;
  void print() { printf("A"); }
};

class B
{
public:
  void print()
  {
    A a;
    a.print();
  }
};

int main()
{
  B b;
  b.print();
}
B
segmentation fault
A
nie skompiluje siÄ™
3.
#52 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
extern "C" {
  #include <stdio.h>

  void print() { printf("A"); }
  void print(const char * m) { printf(m); }
}

int main()
{
  print("B");
}
segmentation fault
A
nie skompiluje siÄ™
B
4.
#55 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
namespace n
{
  #include <stdio.h>
};

void print(const char * m) { printf(m); }

int main()
{
  print("B");
}
segmentation fault
m
B
nie skompiluje siÄ™
5.
#66 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>
#include <assert.h>

int main()
{
  assert(123);
  printf("A");
}
123
A
abort
nie skompiluje siÄ™
6.
#90 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned short i = 0;
  cout << --i << endl;
}
-1
4294967295
65535
nie skompiluje siÄ™
7.
#75 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int var = 123;
  int& r = var;
  cout << *r << endl;
}
123
nie skompiluje siÄ™
r
var
8.
#57 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  void print(int val) { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{

};

int main()
{
  C c;
  c.print();
}
nie skompiluje siÄ™
A
B
C
9.
#101 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; fun(); }
  ~A() { cout << "~A() "; fun(); }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  void fun() { cout << "b() "; }
};

int main()
{
  B b;
  b.fun();
}
A() a() b() ~A() a()
A() a() a() ~A() a()
A() b() b() ~A() b()
nie skompiluje siÄ™
10.
#68 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 0;

  if(var)
    goto end;

  printf("A");

  end:
    printf("B");
}
AB
A
nie skompiluje siÄ™
B
11.
#12 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int** pvar = 0;
  printf("%d\n", *pvar);
}
nieokreślona wartość
0
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
12.
#30 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A(int var) { printf("var"); }
};

int main()
{
  A a(123);
}
var
nie skompiluje siÄ™
segmentation fault
123
13.
#106 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

struct A
{
  A() { cout << "A() "; }
  virtual ~A() { cout << "~A() "; }
  virtual void fun() { cout << "a() "; }
};

struct B : A
{
  B() { cout << "B() "; }
  virtual ~B() { cout << "~B() "; }
  virtual void fun() { cout << "b() "; }
};

void f(const A* a) { a->fun(); }

int main()
{
  B b;
  f(&b);
}
nie skompiluje siÄ™
B() A() b() ~A() ~B()
A() B() a() ~B() ~A()
A() B() b() ~B() ~A()
14.
#94 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vect;
  vect.push_back(1);
  vect.push_back(2);
  vect.push_back(3);

  for(vector<int>::iterator it = vect.begin(); it != vect.end(); ++it)
  {
    cout << "*";
    vect.erase(it);
  }
}
*
segmentation fault
**
***
15.
#16 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

#define GET(v) #v

int main()
{
  const char* var = "123";
  printf("%s\n", GET(var));
}
123
var
segmentation fault
nie skompiluje siÄ™
16.
#61 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

struct A
{
  virtual void print() { printf("A"); }
};

struct B
{
  virtual void print() { printf("B"); }
};

struct C : public A, public B
{
  void print() { printf("C"); };
};

int main()
{
  C c;
  A* pa = &c;
  pa->print();
}
A
nie skompiluje siÄ™
B
C
17.
#27 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  bool b = true;
  printf("%d\n", b);
}
0
1
true
nie skompiluje siÄ™
18.
#85 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 5;
  cout << ++++++i << endl;
}
nie skompiluje siÄ™
7
5
8
19.
#42 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

class A
{
public:
  A() { printf("A() "); }
  virtual ~A() { printf("~A() "); }
};

class B : public A
{
public:
  B() { printf("B() "); }
  ~B() { printf("~B() "); }
};

int main()
{
  B b;
}
B() ~B()
A() B() ~B() ~A()
A() ~A()
A() B() ~A() ~B()
20.
#71 Jaki będzie rezultat wykonania programu:
#include <cstdio>

int main()
{
  int var = 3;

  if(var) printf("A"); var ? printf("B") : printf("C");
  printf("D"); !var ? printf("E") : printf("F");
}
nie skompiluje siÄ™
AD
ABDF
ACDEJesteś 11034 osobą wypełniającą ten quiz. | Zaproponuj własne pytanie

Wszystkie pytania i kody są właśnością autora i nie mogą być powielane bez jego zgody. Kody były kompilowane i uruchamiane w środowisku Linux (x86, C++98 gcc 4.4.7, C++11 gcc 4.7.2). Fragmenty kodu są w standardzie C++98 chyba, że podano inaczej w treści pytania. Dokładałem wszelkiej staranności aby pytania były pozbawione błędów, ale jeżeli jakieś błędy zostaną wykryte proszę o kontakt. Pozdrawiam Autor.